Gujarati Blog - મને મારી ભાષા ગમે છે કારણ કે

"ભાષા જાશે તો સંસ્ક્રૃતિ પણ જાશે અને જો ભાષા રહેશે તો સંસ્ક્રૃતિ પણ રહેશે" તો ચાલો આપણે આપણી ભાષા નો પ્રચાર કરીએ અને કહીયે કે "મને મારી ભાષા ગમે છે કારણ કે હુ મારી માને મા કહી શકુ છુ"

Tuesday, April 26, 2005

summer- ચૈત્ર-વૈશાખ ના વાયરા

ચૈત્ર અને વૈશાખ ના વાયરા શરુ થઈ ગયા છે અને ગ્રીષ્મ ઋતુ પોતાની સવારી લઈ નીકળી પડયા છે માટે જ ઉનાળા નો ખરેખર સાચો અનુભવ કરવો હોય તો સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ કે ગુજરાત મા આવુ પડે અને ઉનાળા નુ ખરેખર સૌઁદર્ય જોવા મળે માટે જ આપણી ભાષા મા આના માટે સ્વ શ્રી અવિનાશભાઈ એ એક ખુબ સુઁદર મજાનુ એક ગીતની રચના કરી હતી જેના શબ્દો હતા
"તારો છેડ્લો તુ રાખને માથે પર જરા
આતો ચઈતર વેશાખ ના વાઈરા,
તારી વેણી ની ફુલ મહેકી જશે

આમ ઉનાળાની મજા લેવી હોય તો "બરડા ડુઁગર" જેવુ ઉતમ કોઈ સ્થળ નથી માટે જ પ્રાકુત કવિ એ કહયુ છે ગામડાઁ મા રહેતા અલડ "મેર જુવાન માટે:
"ચકકર લગાવતો કો મેર જુવાનડો,
ફરફરતી બાબરીએ વીઁટી બાઁધેલ એણે ગુઁદીની ડાળખી.
ને વાન એનો ચકચકતો લસળનો ગાઁઠિયો-
ભાળ્યો ભાળ્યો ને કૈઁક ગામડાની છોરીઓનાઁ
!

સાઁબેલાઁ અટકયાઁ

ને ચાળણીઓ લટકી
ને ઘડુલાઓ છટકયા
ને ચૂલા ઓલાણા
ને ડોકાં લંબાંણાં.
આમ કોઈ મેર જુવાન ના નીકળવાથી કેવી હાલત થાઈ છે ગામની યુવાન છોકરીઓની તેનુ ઉપરોકત પ્રાકુત કાવ્ય મા વર્ણન આપવા મા આવેલ છે.
આમય પોંરબંદર મા ઉનાળાની ઓરજ મઝા છે,એક તો દરિયા કિનારાથી આવતો ભેજવાળો ઠંડો પવન ને રાત્રિના સમયે ગુજરાતી સુંગમ સંગીત કે શાસ્ત્રીય સંગીતની મહેફીલો ને મોઢાંમા બનારશી 120 તમાકુ પાન ને ધીરે ધીરે વહેતુ ગીત "છૈલાજી રે મારી સાટે પાટણીથી પટોળા લાવજો" કે પછી "તમારા અંહી આજ પગલા થવાથી ચમન બધાને ખબર થઈ ગઈ છૈ " આમ આવા ગીતો ગવાતા હોઈ ને મોંમાં પાન ભરયુ હોય તેની ઔરજ મઝા છે.

તંમચો : જે માણસ બિનજરુરી વસ્તુઓ ખરીદયા કરે છે,
એને એની જરુરી વસ્તુઓ વેચવાનો વારો આવે છે.
[જાપાનીઝ કહેવત]

Sunday, April 10, 2005

i am diffrent-હુ તદન્ જુદો છુઁ

હુ તદન્ જુદો છુઁ
**************
હુ તદન્ જુદો છુઁ
જોકે મે ગઈ કાલની જ
એની એ જ ટાઈ પહેરી છે
કાલ જેટ્લો જ દરિદ્ર છુઁ

કાલ જેટલો જ નહિવત્
ને નકામો છુઁ
આજે હુઁ તદન્ જુદો નવો
નોખો છુઁ
જોકે મારા કપડા ગઈ કાલના છે
ગઈ કાલ જેટલો જ પીધેલો છુઁ
ગઈ કાલ જેટલો જ લઘરો છુઁ
તો પણ આજે હુઁ પૂરેપૂરો જુદો છુઁ
દાઁતિયા,કીડિયા અને દઁભી
કે કરડાકી ભરેલા સ્મિતો
અને ઘોઁઘાટભર્યા હાસ્યો તરફ
હુઁ ધીરજથી આઁખો બઁધ કરુ છુઁ
અને મારી ભીતર ઝલક-ઝાઁખી
કરી લઉ છુઁ
ત્યારે મને એક સુઁદર શ્ર્વેત પઁતઁગિયુ
આવતી કાલ તરફ ઊડતુઁ જણાય છે.
---કુરોદો સાબુરો [ જાપાનીસ કવિ ]
કશુ જ બદલાતુ નથી,બધુ એનુ એ જ બાહ્ય દેખાવ,વસ્ત્રો,પરિસ્થિતિ,અરાજકતા,એનો એ જ સમાજ,દઁભી માણસો,કુત્રિમ સ્મિતો,ઘોઁઘાટિયા અવાજો,બાહ્ય જગત આવુ ને આવુ છે અને છતાય કઁઈક આશા છે.કવિ વિઁદા કરઁદીકરે પણ આમ જ કહ્યુ છે :

સવારથી તે રાત લગી
તે જ તે ! તે જ તે !
માકડછાપ દઁતમઁજન,
તે જ આ, તે જ રઁજન
તે જ ગીતો, તે જ તરાના
તે જ મૂર્ખ્, તે જ શાણા
સવારથી તે રાત લગી,
તે જ તે ! તે જ તે !
= સુરેશ દલાલ


Tuesday, April 05, 2005

આવતી કાલ એ ભગવાન નુ બીજુ નામ છે

ગુજરાતી કાવ્ય
************************
આજનો માણસ કેવો થય ગયો છે ? યઁત્ર માંનવ જેવો યઁત્રમાનવ જેવા થય ગયેલા આપણ ને ઝલક-ઝાખી કરતા સ્વેત રઁગનુ સુઁદર પઁતગિયુ દેખાય તો આપણે પણ મગરુરીથી કહી શકયે કે "આવતીકાલ એ ભગવાન નુ બીજુ નામ છે.
એ જ તેજ
એ જ ભેજ
એ જ સેજ
એ જ એ જ
એ જ બે પગા
લગા લગા લગા લગા ..........
[કવિ નિઁરજન ભગત ]
**************************************************************************************** हिन्दी काव्य
**************
शब्द शब्द शब्द[बापरे !]
राजनीती शब्द हे
लोकतँत्र शब्द हे
धरमनिरपेक्ष शब्द हे
बीचमे टपक पडा जातिवाद
एक शब्द ब्लात्कार हे
एक शब्द आत्मह्त्या हे
नसो मे लालपानी हे
जन्म से जवानी बुढी हे
जुठ ईस्तेमाली शब्द हे..........
चरित्र,खुसट शबद हे
नही, नही नही
अब वह शब्द नही चाहिये
जो होता हे सामने उसे जुठ बतलाते हे
उन शब्दो को भाड मे डालो
सार्वजनिक दर्द को
नयी आँच पहिन लेने दो.
[ कवि गिरजाकुमार माथुर]

अशोक ओडेदरा
पोँरबँदर-360575


My Photo
Name:
Location: porbandar, gujarat, India

live in india and working athletic coach.આપણી ગુજરાતી ભાષા ના કાવ્ય અને લેખો લોકો વાઁચી શકે અને ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે લોકો ની રુચી વધે તે માટે આ વિભાગ શરુ કરવામા આવ્યો છે અને મને આશા છે કે આપને પણ ગમશે અને ભાષા હશે તો સંસ્ક્રૃતિ ટકશે "ભાષા જાશે તો સઁસ્ક્રુતી પણ જાશે અને જો ભાષા રહેશે તો સંસ્ક્રૃતિ પણ રહેશે" તો ચાલો આપણે આપણી ભાષા નો પ્રચાર કરીએ અને કહીયે કે "મને મારી ભાષા ગમે છે કારણ કે હુ મારી માને મા કહી શકુ છુ"

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape View blog authority
 
Locations of visitors to this page Free Website Counters
Free Website Counters