Gujarati Blog - મને મારી ભાષા ગમે છે કારણ કે

"ભાષા જાશે તો સંસ્ક્રૃતિ પણ જાશે અને જો ભાષા રહેશે તો સંસ્ક્રૃતિ પણ રહેશે" તો ચાલો આપણે આપણી ભાષા નો પ્રચાર કરીએ અને કહીયે કે "મને મારી ભાષા ગમે છે કારણ કે હુ મારી માને મા કહી શકુ છુ"

Sunday, July 09, 2006

hypocritical spiritual leader - ઢોંગી

હિન્દુ ધર્મ ની પતરઆણી નાખી હોય તો તે છે ઢોંગી સાધુઓ,હરામખોર કથાકારો અને નાલાયક જુદા જુદા પંથ નાખી પોતાની એક આગવી સતા ઉભી કરી શાસન કરતાં પાંખડી ધર્માચાર્યો, આમાં અત્યાર સુધી આખા ભારતમાં ગંડવી કે મુરખ બની હોય તો તે છે આપણી ગુજરાતી પ્રજા,ગમે તે આલીયો માલીયો હિન્દી બોલતો બીજા રાજ્યનો બાવો આવીને ગુજરાતમાં ધામા નાખે ને આપણો ગુજરાતી બાયડીને કે છોકરાંને ક'ઈ સારી વસ્તુ નહી લઈ આપે પણ ઓ'લા બાવા ને ચરણે પૈસા કે વસ્તુના ઢંગલા કરી આપશે,આપણા લોઈ માંજ ક'ઈ ક આવી ચાટણ વૃતી પ્રવેશ કરી ગઈ છે.
બહારનાં પ્રદેશનાં પછી તે વલ્લભાચાર્ય કે સહજાનંદ સ્વામી કે દીદી ને દાદો,આ બધા એના પ્રદેશમાં એને ઉભવાં પણ ન દીધા અને બીજા રાજ્યોમાં પણ આ બધાં ન ચાલ્યા પણ આ તો ગુજરાત ! બોડી બામણી નું ખેતર અને પાછાં ગંડવાં તે આ બધાને સાચાવ્યાં અને હજી આપણે ગંડવા થઈ એ છે.
જે રીતે સ્વાધ્યાય પરિવાર ના દીદી અને દાદા એ ગુજરાતી લોકોને લૂંટયાં
છે અને નિડર ગુજરાતી પંકજ ત્રિવેદી ની હત્યા કરી નાખી છે તે જોઈ હવે તો ગુજરાતીઓ જાગો !
આ દીદી કે જે ગુજરાતીનાં પૈસે તાગડધીના કરે છે અને ધનિક ની જેમ રહે છે,આવી દીદી ને તો ઉકળતાં તેલમાં નાખી તેની આખી ચરબી કાઢી લેવી જોઈએ.
સ્વામી સચ્ચિદાનંદ એ સાચુ કહ્યું છે કે આ દીદી "ગાયના ચામડાનમાં બેઠેલી વાઘણ છે."
આજે આ બધા બાવાઓ ને કથાકારો ઈશ્વરથી પણ પોતાને ઉપર માનવા લાગ્યા છે અને આપણે આવા હલકટો ની સામે પગે લાગવાં દોટ મૂકે છે.
આ બધા બાવાઓ ને કથાકારો ને ગુજરાતનો ઉનાળો માફક આવતો નથી એટલે જેવી ઉનાળાની ગરમી શરુ થાય કે ભાગે વિદેશ અને ત્યાં જઈ ને નવા ચૈલા મુંડે.

માટે જ કડવા ભગતે કહેલ છે કે " મંદિર બાંધી મહંત બન્યા ને, ચેલકા ક'ઈક મૂંડાણા 'કડવો' ભગત કહે કળિકાળમાં, સાચાં જે છે તે છુપાણા.
એટલે જે બ'ઉ ઈચ્છા થાય તો કો'ઈ શંકર કે શ્રી કૃષ્ણ કે માતાજી નાં મંદીરે જ'ઈ આવું પણ બાવાઓ કે કથાકારો ની ભાંડ વગરની ભવાઈમાં જા'વુ નહીં.


દોરંગા સાથે નવ બેસીએ

દોરંગા સાઅથે નવ બેસીએજી ;
એમાં પત પોતાની જાયે રે લ્યો. (ટેક)

ઘડીમાં ચડે રંગ,ઘડીમાં ઉતરેજી,
ઘડીમાં વૈરાગી બની જાય રે. લ્યો દોરંગા....

ઘડીમાં ગુરુ,ઘડીમાં ચેલકાજી,
ઘડીમાં પીર થઈ પૂજાયે રે. લ્યો.દોરંગા.....

કામી કપટી ને લોભી લાલચુજી,
એ તો પરને દુ:ખે નહીં દુ:ખાયે રે.લ્યો દોરંગા....

ગુરુને પ્રતાપે જીવણ બોલ્યાજી,
એ તો નિશ્ચે ચોરાશી લઈ જાય રે.લ્યો

Technorati : , , , , , ,

1 Comments:

 • At 1:17 PM, Blogger manvant said…

  જીવણની એ રચના અને આપનો પ્રયાસ બંને ખૂબ
  પ્રશંસાને પાત્ર છે !
  વળી ગાંધીજી કહેતા:માતૃ ભાષા એ તો માનું ધાવણ
  છે.જેમ હું માની છાતીએથી અળગો ન થાઉં,તેમ
  માતૃભાષાથી પણ અળગો ન થાઉં !

   

Post a Comment

<< Home

My Photo
Name:
Location: porbandar, gujarat, India

live in india and working athletic coach.આપણી ગુજરાતી ભાષા ના કાવ્ય અને લેખો લોકો વાઁચી શકે અને ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે લોકો ની રુચી વધે તે માટે આ વિભાગ શરુ કરવામા આવ્યો છે અને મને આશા છે કે આપને પણ ગમશે અને ભાષા હશે તો સંસ્ક્રૃતિ ટકશે "ભાષા જાશે તો સઁસ્ક્રુતી પણ જાશે અને જો ભાષા રહેશે તો સંસ્ક્રૃતિ પણ રહેશે" તો ચાલો આપણે આપણી ભાષા નો પ્રચાર કરીએ અને કહીયે કે "મને મારી ભાષા ગમે છે કારણ કે હુ મારી માને મા કહી શકુ છુ"

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape View blog authority
 
Locations of visitors to this page Free Website Counters
Free Website Counters